Regeling vervallen per 02-01-2023

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023

Geldend van 27-12-2022 t/m 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023
Citeertitel Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2022 02-01-2023 nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-502246

Onbekend.