Regeling vervallen per 02-01-2023

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023

Geldend van 27-12-2022 t/m 01-01-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023

Burgemeester en wethouders van Gemeente Gooise Meren,

Overwegende dat:

 • -

  ingevolge het Vuurwerkbesluit het is toegestaan om tussen 31 december, 18.00 uur en 1 januari, 02.00uur consumentenvuurwerk te gebruiken;

 • -

  het ongewenst is dat in de directe omgeving van winkelcentrum Keverdijk te Naarden consumentenvuurwerk wordt gebruikt, gelet op overlast voor mens en dier;

 • -

  het college in Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2022-2023 het winkelcentrum van de Keverdijk heeft aangewezen als vuurwerkvrije zone;

 • -

  het Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2018-2019 en 2019-2020 aantoonbaar een positief effect heeft gehad op de leefbaarheid en veiligheid voor mens en dier in het aangewezen gebied tijdens de jaarwisseling.

 • -

  het ongewenst is dat consumentenvuurwerk wordt gebruikt, gelet op overlast voor de dieren, in de directe omgeving van het Hertenkamp (Naarden), de kinderboerderij De Pluimgraaf (Naarden), de kinderboerderij ’t Mouwtje (Bussum) en het Hertenkamp (Bussum);

 • -

  het college in Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2022-2023 het Hertenkamp (Naarden), de Kinderboerderij (Naarden), de kinderboerderij (Bussum) en het Hertenkamp (Bussum) heeft aangewezen als vuurwerkvrije zone;

gelet op:

 • -

  artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit;

 • -

  artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gooise Meren 2020;

Besluiten:

 • I.

  In de directe omgeving van het winkelcentrum gelegen in de wijk Keverdijk te Naarden, betreffende het gebied van de volgende straten en de straten die binnen dit gebied vallen: Majoorkampstraat, Evert de Bruijnstraat, Kolonel Falbastraat, Hans Bentinckstraat, Evert de Bruijnstraat, Ten Boschstraat en Kolonel Verveerstraat

 • II.

  In de directe omgeving van de volgende locaties waar dieren in openbaar woongebied verblijven: betreffende:

  • Het hertenkamp Naarden, langs de Alexanderlaan te Naarden;

  • De kinderboerderij de Pluimgraag, langs de korte bedekte weg te Naarden;

  • De kinderboerderij ‘T Mouwtje, langs de Huizerweg te Bussum;

  • Hertenkamp Bussum, langs de Plantsoenweg te Bussum.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit op 27 december 2022 om 12:00 uur in werking treedt en op 2 januari 2023 om 18:00 uur vervalt;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023’.

Ondertekening

Gooise Meren, 01 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

M. Voorhorst

Gemeentesecretaris

H. ter Heegde

Burgemeester

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

 • I.

  Bezwaarschrift tegen beschikking

  (Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht).

  Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt een bezwaarschrift indienen. Ook andere belanghebbenden bij deze beschikking kunnen een bezwaarschrift indienen.

  U dient dit bezwaarschrift te richten:

  Aan

  :

  De burgemeester van Gooise Meren

  Adres

  :

  Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM

  Termijn

  :

  Binnen zes weken na bekendmaking van de beschikking

  Kosten

  :

  Geen

 • II.

  Inhoud bezwaarschrift

  Het bezwaarschrift dient aan enkele eisen te voldoen:

  • het moet ondertekend zijn;

  • het bevat de naam en het adres van de indiener;

  • het bevat de dagtekening (datum);

  • het bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • het bevat de gronden van het bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

 • III.

  Verzoek om voorlopige voorziening

  (artikel 8.81 e.v. van de Awb)

  Als u een bezwaarschrift bij de burgemeester indient, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening.

  U dient dit verzoek te richten:

  Aan

  :

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, Sector bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening

  Adres

  :

  Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

  Termijn

  :

  geen, mits nog geen uitspraak is gedaan op het bezwaarschrift

  Kosten

  :

  € 174,-- ( natuurlijk persoon), € 345,-- (rechtspersoon)

  Het verzoekschrift moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift.