Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 12-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022
Citeertitel Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Kapverordening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 154 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de vaststelling van de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022 komt de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2019 te vervallen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2022 Nieuwe regeling

11-10-2022

gmb-2022-502009

2022-021497