Grondstoffenbeleid 2022 – 2027

Geldend van 03-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Loon op Zand
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Grondstoffenbeleid 2022 – 2027
Citeertitel Grondstoffenbeleid 2022 – 2027
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2022 nieuwe regeling

13-10-2022

gmb-2022-487533

Onbekend.