Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2023

Geldend van 03-11-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2023
Citeertitel Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet kinderopvang
  2. Wet op het primair onderwijs
  3. Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

17-10-2022

gmb-2022-482740

Onbekend.