Beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de verkeersregeling in het kernwinkelgebied

Geldend van 07-06-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hilversum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de verkeersregeling in het kernwinkelgebied
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-60012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2017 beleidsregels

07-06-2017

gmb-2022-482414

Onbekend.