Regeling vervallen per 29-12-2022

Subsidieregeling inzet middelen Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk

Geldend van 26-10-2022 t/m 28-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling inzet middelen Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk
Citeertitel Subsidieregeling inzet middelen Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2022 29-12-2022 nieuwe regeling

11-10-2022

gmb-2022-473827

Onbekend.