Regeling gegevensverstrekkingen BRP Goes 2022

Geldend van 20-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goes
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling gegevensverstrekkingen BRP Goes 2022
Citeertitel Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de vorige regeling gegevensverstrekking BRP 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2022 nieuwe regeling

05-10-2022

gmb-2022-465200

Onbekend.