Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio

Geldend van 18-10-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio
Citeertitel Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

01-09-2013

gmb-2022-460703

Onbekend.