Beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP Vaals 2018

Geldend van 29-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP Vaals 2018
Citeertitel Beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP Vaals 2018
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2018 nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-281846

Onbekend.