Beleidsregels Studietoeslag 2022 MVS

Geldend van 13-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Studietoeslag 2022 MVS
Citeertitel Beleidsregels Studietoeslag 2022 MVS
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp onderwijs, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 36b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2022 01-04-2022 nieuwe regeling

25-08-2022

gmb-2022-454577

105503