Openstellingsbesluit ‘‘LEADER: paragraaf 6 voorbereiding voor het oprichten van een Lokale actiegroep (LAG) en het opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) onder het Nationaal Strategisch Plan (NSP)’

Geldend van 26-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit ‘‘LEADER: paragraaf 6 voorbereiding voor het oprichten van een Lokale actiegroep (LAG) en het opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) onder het Nationaal Strategisch Plan (NSP)’
Citeertitel Openstellingsbesluit ‘LEADER: paragraaf 6 voorbereiding voor het oprichten van een Lokale actiegroep (LAG) en het opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) onder het Nationaal Strategisch Plan (NSP)’
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2022 nieuwe regeling

04-10-2022

prb-2022-12050

Onbekend.