Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2022

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2022
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2022 nieuwe regeling

22-09-2022

gmb-2022-448620

RV-50/2022