Verordening Duurzaamheidslening gemeente Haarlem

Geldend van 22-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening gemeente Haarlem
Citeertitel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Haarlem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Haarlem.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2022 nieuwe regeling

20-09-2022

gmb-2022-438648

Onbekend.