Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze 2022

Geldend van 28-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Aa en Hunze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze 2022
Citeertitel Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2022 nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-428480

Onbekend.