Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf

Geldend van 21-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2022 nieuwe regeling

13-09-2022

gmb-2022-420250

Onbekend.