Openstellingsbesluit Tweede Tranche Structuurvisie zon

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 02-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit Tweede Tranche Structuurvisie zon
Citeertitel Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Omgevingsverordening Flevoland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland en de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2023 nieuwe regeling

06-09-2022

prb-2022-10940

3003359