Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2024

Geldend van 23-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2024
Citeertitel Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024. De titel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2023 titel, artikel 1, 11, 13

13-06-2023

prb-2023-7039

Onbekend.
13-09-2022 23-06-2023 nieuwe regeling

23-08-2022

prb-2022-10819

Onbekend.