Regeling vervallen per 01-01-2024

Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïense kinderen Goeree-Overflakkee

Geldend van 07-09-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïense kinderen Goeree-Overflakkee
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling sport- en culturele activiteiten Oekraïense kinderen Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

30-08-2022

gmb-2022-396744

Z -22-145493/153220