Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

Geldend van 06-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2022 artikel 2.3, 2.6, 2.8, 4.2, 4.3, 4.4

23-08-2022

prb-2022-10645

PZH-2022-811931818
02-09-2022 06-09-2022 nieuwe regeling

05-07-2022

prb-2022-10520

PZH-2022-807205003