Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 artikel 2.3, 2.6, 2.7, 2.7a, 2.8, 2.10a, 2.11, 2.34, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.62, 2.66, 2.69, 2.75, 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.11, 3.52, 3.54a

20-06-2023

prb-2023-7432

PZH-2023-832623900 / DOS-2015-0006188
06-09-2022 01-07-2023 artikel 2.3, 2.6, 2.8, 4.2, 4.3, 4.4

23-08-2022

prb-2022-10645

PZH-2022-811931818
02-09-2022 06-09-2022 nieuwe regeling

05-07-2022

prb-2022-10520

PZH-2022-807205003