Beleidsregels adviesraad sociaal domein 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels adviesraad sociaal domein 2018
Citeertitel Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 150 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  5. artikel 47 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Wmo Adviesraad Boekel 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 nieuwe regeling

28-11-2017

Weekblad Boekel Venhorst, 20-12-2017

PD/001452