Regeling vervallen per 25-01-2023

Besluit verbod onttrekken van grondwater 2022

Geldend van 06-10-2022 t/m 24-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit verbod onttrekken van grondwater 2022
Citeertitel Besluit verbod onttrekken van grondwater 2022
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2022 25-01-2023 artikel 1

27-09-2022

wsb-2022-11101

Onbekend.
26-08-2022 06-10-2022 nieuwe regeling

23-08-2022

wsb-2022-9736

Onbekend.