Handboek Kabels en Leidingen 2019

Geldend van 22-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handboek Kabels en Leidingen 2019
Citeertitel Handboek Kabels en Leidingen 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2022 01-01-2019 nieuwe regeling

27-11-2018

Gemeenteblad 2018, 261833

Onbekend.