Verordening luchthavenbesluit luchthaven Breda International Airport Noord-Brabant

Geldend van 24-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening luchthavenbesluit luchthaven Breda International Airport Noord-Brabant
Citeertitel Verordening luchthavenbesluit luchthaven Breda International Airport Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp mobiliteit, omgeving
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8.43 van de Wet luchtvaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Tweede wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant treedt in werking op 24 juni 2023, zoals bekendgemaakt in het Provinciaal blad 2023, 7081. De citeertitel van deze regeling is gewijzigd. Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet. De eerste versie van deze regeling is in het Provinciaal blad 2013, 121 bekendgemaakt en op 4 september 2013 in werking getreden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2023 paragraaf 6, artikel 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

04-02-2022

prb-2023-7123

5022337
01-05-2022 24-06-2023 nieuwe regeling

17-05-2013

Provinciaal blad 2014, 92

Statenvoorstel 15/14