Algemene Verordening Nadeelcompensatie Tilburg (AVN Tilburg)

Geldend van 18-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tilburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Verordening Nadeelcompensatie Tilburg (AVN Tilburg)
Citeertitel Algemene Verordening Nadeelcompensatie Tilburg (AVN Tilburg)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2022 nieuwe regeling

18-07-2022

gmb-2022-370040

220412-08-JUR-01