Regeling vervalt per 15-07-2027

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 juni 2022 tot het instellen van een doelgebonden depositiebank ten behoeve van provinciale infrastructurele projecten en het vaststellen van regels betreffende de vulling en toedeling van depositieruimte (Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank infrastructurele projecten Noord-Brabant)

Geldend van 15-07-2022 t/m 14-07-2027

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 juni 2022 tot het instellen van een doelgebonden depositiebank ten behoeve van provinciale infrastructurele projecten en het vaststellen van regels betreffende de vulling en toedeling van depositieruimte (Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank infrastructurele projecten Noord-Brabant)
Citeertitel Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank infrastructurele projecten Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur, mobiliteit, omgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming
  2. Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022 15-07-2027 nieuwe regeling

27-06-2022

prb-2022-8366

C2275065/5085505