Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere subsidieregels kerken 2022-2023

Geldend van 09-08-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels kerken 2022-2023
Citeertitel Nadere subsidieregels kerken 2022 – 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Nadere subsidieregels kerken 2020 – 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

19-07-2022

prb-2022-9130

Onbekend.