Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022-2027

Geldend van 29-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022-2027
Citeertitel Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2022- 2027
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-43174 exb-2022-43175

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2022 nieuwe regeling

28-06-2022

wsb-2022-8723

Onbekend.