Kadernota Accommodatiebeleid 2017-2020

Geldend van 01-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Kadernota Accommodatiebeleid 2017-2020
Citeertitel Kadernota Accommodatiebeleid 2017-2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2017 Nieuwe regeling

01-01-2017

gmb-2022-343445

Onbekend.