Regeling vervallen per 20-07-2023

Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023

Geldend van 30-07-2022 t/m 19-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023
Citeertitel Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling subsidies amateurkunsten 2015 Gemeente Maastricht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2022 20-07-2023 nieuwe regeling

19-07-2022

gmb-2022-341669

Onbekend.