Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Voorst

Geldend van 26-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Voorst
Citeertitel Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Voorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Voorst
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 17, tweede lid, van de Participatiewet
  2. artikel 58, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 59 van de Participatiewet
  4. artikel 60 van de Participatiewet
  5. artikel 62f van de Wet werk en bijstand
  6. artikel 16 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  7. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  8. artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2022 nieuwe regeling

27-06-2022

gmb-2022-338690

Z-22-05784_2022-30495