Opheffingsbesluit Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Noardeast-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Opheffingsbesluit Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Citeertitel Opheffingsbesluit Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 opheffing centrumregeling

06-07-2022

gmb-2022-334483

Onbekend.