Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand 2018
Citeertitel Aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2018 01-01-2024 Aanvulling op beleidsregels Bijzondere Bijstand 2018

20-12-2021

gmb-2022-331641

Onbekend.