Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022

Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022
Citeertitel Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Ambtenarenwet 2017
  2. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
  3. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  4. Gemeentewet
  5. Invorderingswet 1990
  6. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2022 nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-327412

Z/22/012187 D/22/1131249