Aanwijzingsbesluit kamperen bij de boer en groepskamperen en nadere regels met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen

Geldend van 14-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit kamperen bij de boer en groepskamperen en nadere regels met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2022 nieuwe regeling

01-07-2022

gmb-2022-324432

16.0002820