Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 - 2026

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 - 2026
Citeertitel Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 - 2026 van de gemeente Maasgouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Wet milieubeheer
  5. Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 hoofdstuk 2.3, 4.5, 5.3, 6.6 artikel 4.2.3, 7.2.1

20-12-2022

gmb-2023-523585

Onbekend.
15-07-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

05-10-2021

gmb-2022-322550

Z/22/021696