NOTA WATERBODEMBEHEER

Geldend van 09-02-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling NOTA WATERBODEMBEHEER
Citeertitel Nota Waterbodembeheer
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2010 bestaand beleid

09-02-2010

Regionale Dagbladen

Onbekend.