Regeling vervallen per 10-03-2023

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 14-07-2022 t/m 09-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Valkenburg aan de Geul
Citeertitel
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2022 10-03-2023 nieuwe regeling

08-07-2022

gmb-2022-319616

Onbekend.