Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maasgouw 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit gewijzigde uitvoeringsbesluit treedt in werking op het moment dat de Afvalstoffenverordening 2024 in werking treedt. De aanhef en de grondslag van deze regeling zijn gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1

19-12-2023

gmb-2023-564581

Z/21/006794
12-07-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2022-314015

Z/21/006794