Uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2022

Geldend van 03-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2022
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Helmond 2020
  2. Beleidsregel bescherming bomen Helmond 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2023 artikel 1

19-12-2022

gmb-2023-2039

51255497
06-07-2022 03-01-2023 nieuwe regeling

07-06-2022

gmb-2022-304429

50795908