Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslan 2018

Geldend van 07-10-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslan 2018
Citeertitel Algemene regels bij de keur 2018
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp Algemene regels bij de keur 2018
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2022 01-01-2024 Aanvulling op de algemene regels bij de keur 2018

12-09-2022

wsb-2022-11168

Onbekend.
19-04-2022 07-10-2022 aanvulling op bestaand beleid

19-04-2022

wsb-2022-8562

Onbekend.
09-05-2018 19-04-2022 bestaand beleid

24-04-2018

Waterschapsblad 2018, 4438

Onbekend.