Regeling vervallen per 22-02-2023

Nadere regels Jeugdhulp Doetinchem 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m 21-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Doetinchem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels Jeugdhulp Doetinchem 2022
Citeertitel Nadere regels Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet
  2. Verordening jeugdhulp gemeente doetinchem 2020
  3. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2019 en de Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 22-02-2023 nieuwe regeling

27-06-2022

gmb-2022-296731

Onbekend.