Regeling vervallen per 16-11-2024

Subsidieregeling Museumregistratie Drentse Musea

Geldend van 07-07-2023 t/m 15-11-2024 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Museumregistratie Drentse Musea
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 16-11-2024 wijziging artikel 1, 7 en 8

04-07-2023

prb-2023-7666

2023000928
29-06-2022 07-07-2023 nieuwe regeling

21-06-2022

prb-2022-7532

2022000934