Besluit van het college van de gemeente Lelystad inzake cameratoezicht (Reglement Cameratoezicht gemeente Lelystad)

Geldend van 05-04-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van de gemeente Lelystad inzake cameratoezicht (Reglement Cameratoezicht gemeente Lelystad)
Citeertitel Reglement Cameratoezicht gemeente Lelystad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2012 bestaande beleidsregel

20-03-2012

Flevopost 04-04-2012

B12-20640