Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid ontheffingen te verlenen van het inrijverbod zwaar verkeer in de binnenstad van Edam, de oude kom van Volendam en de andere gebieden waar een inrijverbod voor vrachtwagens is ingesteld (Beleidsregels RVV-ontheffingen zwaar verkeer Edam-Volendam)

Geldend van 28-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid ontheffingen te verlenen van het inrijverbod zwaar verkeer in de binnenstad van Edam, de oude kom van Volendam en de andere gebieden waar een inrijverbod voor vrachtwagens is ingesteld (Beleidsregels RVV-ontheffingen zwaar verkeer Edam-Volendam)
Citeertitel Beleidsregels RVV-ontheffingen zwaar verkeer Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2022 nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2022-288950

D-1825337/D-ADV-1905365