Subsidieregeling Quiet Community Roosendaal 2023 tot en met 2026

Geldend van 22-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Quiet Community Roosendaal 2023 tot en met 2026
Citeertitel Subsidieregeling Quiet Community Roosendaal 2023 tot en met 2026
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2024 01-01-2024 Wijziging subsidieplafond

16-04-2024

gmb-2024-173304

845683
01-07-2022 22-04-2024 Nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-287193

548612