Beleidsregels ten behoeve van vergunning voorschriften exploitatievergunning gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels ten behoeve van vergunning voorschriften exploitatievergunning gemeente Zundert 2022
Citeertitel Beleidsregels exploitatievergunningen openbare inrichtingen Gemeente Zundert 2022
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels ten behoeve van voorschriften horeca-exploitatievergunningen gemeente Zundert 2014 vastgesteld op 27 maart 2014, kenmerk 2014/4999.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-286343

Z22-002972