Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2022
Citeertitel Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2022
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 174 van de Gemeentewet
  3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020
  4. Brandbeveiligingsverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2017 vastgesteld op 12 juli 2017, kenmerk ZD17019194.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-286340

Z22-002972