Aanwijsbesluit externe toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening

Geldend van 23-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijsbesluit externe toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2022-05-01
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR673990/1?&show-wti=false

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2022 vernieuwd besluit

22-06-2022

gmb-2022-278855

Onbekend.