BELEIDSREGEL JEUGD (TOT 18 JAAR) EN OUDEREN (65 JAAR EN OUDER) WEST MAAS EN WAAL 2022

Geldend van 18-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-05-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGEL JEUGD (TOT 18 JAAR) EN OUDEREN (65 JAAR EN OUDER) WEST MAAS EN WAAL 2022
Citeertitel Beleidsregel jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregel jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-51458

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2022 22-05-2018 nieuwe regeling

07-06-2022

gmb-2022-275663

Z.070136